FUB - Mobbing i barnehagen

Følg linken under for hjemmesiden til FUB(foreldreutvalget for barnehager)

Mobbing starter allerede i barnehagen. Ett av ti barn blir plaget, viser en undersøkelse. FUB har laget en brosjyre med gode råd til foreldre og ansatte og hvordan mobbing kan forbygges og hindres.

http://www.fubhg.no/ny-brosjyre-om-mobbing-i-barnehagen.5048181-173757.html

 

Vi jobber forebyggende og har sosialkompetanse på dagsorden!