Overgang fra barnehage til skole.

Hva er viktig å fokusere på det siste året i barnehagen og i overgangen fra barnehagebarn til skolebarn.

http://www.barnehage.no/no/Nyheter/2013/August/Fra-storst-til-minst-pa-ett-ar/