Foreldremøte i Barnehagen VIER 13/9-16

Minner om foreldremøte i kveld. Gi beskjed om du kommer:-)

Foreldremøte i Barnehagen VIER – tirsdag 13. september 

Del 1: Alle foresatte

Kl. 19.00-20.00

  •          Velkommen
  •          Informasjon fra barnehagehverdagen
  •          Hvordan bruke og laste ned kommunikasjonsplattformen til PBL
  •          Årsplanen – satsningsområder
  •          Handlingsplan for å sikre det psykososiale miljøet i barnehagen
  •          Eventuelt

Del 2: Skoleklubb foresatte

Kl. 20.00-20.30

  •          Informasjon om skoleklubben – 2011 barna