Tusen takk for en fin brannvernsuke i barnehagen!

Evaluering; Det har vært en spennende og lærerik opplevelse for barna. I uke 38 var det på landsbasis nasjonal brannvernsuke og vi synes dette viktig. Vi er med hvert år for å få fokus på teamet brannsikkerhet. Torsdag gjennomførte vi også brannøvelse og vi opplever gode rutiner hos oss.

Brannøvelse og brannfare kan være et litt skummelt tema for barna. Vi vil derfor presisere at vi selvfølgelig ikke øver for å gjøre noen redde. Vi øver for å bli trygge på at både barn og voksne kjenner brannrutinene godt, slik at vi kan takle en reell situasjon på en best mulig måte. For oss som jobber i barnehagen, er det viktig å bli drillet på hva vi skal gjøre når brannalarmen går.

Vi oppfordrer også alle til å ha brannøvelse hjemme. Det er tross alt i hjemmet vi oppholder oss mest, det er i hjemmet brannfaren er størst, og det er i hjemmet at de farligste brannene oppstår.

Takk for en fin brannvernsuke her hos oss og håper dere også har fått høre litt fra barna:-)

 

Bente