Sikkerhet og beredskap

Vi har utarbeidet beredskapsplaner som skal være med på å sikre at barnehagen gjør en analyse av mulige scenarier og er forberedt dersom en alvorlig hendelse skulle skje. Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i barnehagene, og være et godt redskap dersom uønskede hendelser skjer. Se vedlegg for aktuelle skjemaer og dokumenter.

Varslingsliste beredskap 2019

Oversikt tiltakskort beredskap 121119 

Tiltakskort 1-23 Beredskapplaner

Hensikten med en plan

Beredskapsplanen er et verktøy til støtte i håndtering av ulike hendelser der det er aktuelt å ta i bruk krisehåndteringstiltak. Slike hendelser kan eksempelvis være:

  • Alvorlige ulykker (virksomheten tenker igjennom hvilke risikosituasjoner som finnes på arbeidsplassen)
  • Ødeleggelse av arbeidssted, f.eks. ved brann
  • Skyteepisoder
  • Gisselsituasjoner
  • Bombetrussel/bombeangrep
  • Alvorlige voldsepisoder