Foreldrebetaling

Vi følger alltid kommunes satser. Vi har kun hele plasser. En plass i Barnehagen VIER koster;

  • kr. 2730,- pr. mnd
  • kr. 350,- pr. mnd. Dette er for to måltider om dagen(minus et måltid på turdagen).
  • Juli er betalingsfri måned.
  • Turpenger  blir fakturert hver mnd med kr. 110,-, med avregnet 2 ganger i året.

 

Mulighet for søke om søskenmoderasjon, samt inntekstredusert betaling.