Knøttebo, stedet for trygghet og glede:)

Knøttebo er en småbarns avdeling med 9 barn og 3 voksne. Vi er en gjeng som er veldig glade i å være ute og på tur. Vi fyller ukene med mange spennende aktiviteter, blant annet har vi Bamsevennsamlinger, vi går på turer, har ulike formingsaktiviteter og mest av alt har vi frilek. Da er de voksne deltakende i leken og er gode støttespillere og rollemodeller for barna. VI ER stede for trygghet og glede:)