Informasjon om barnehageopptak

Det er samordnet opptak i Bærum kommune. Hovedopptaket skjer årlig etter søknadsfristen 1. mars, og det tildeles plasser som er ledige i august. En samordnet opptaksprosess innebærer at det søkes om barnehageplass til private og kommunale barnehager /familiebarnehager på et felles søknadsskjema. Vi har åpen ettermiddag 30 januar fra kl. 17.00-18.00 for omvisning av barnehagen vedr. hovedopptaket 1. mars. Påmelding må gjøres til bente@vier.no. Velkommen!

  • Søknaden sendes via Barnehagekontoret Bærum Kommune.
  • Barnehagekontoret koordinerer opptaket mellom kommunale og private barnehager.
  • Alle søknader registreres av og bekreftes skriftlig fra Barnehagekontoret.
  • Rett til barnehageplass gjelder kun for søknader mottatt innen 1.mars før hovedopptak
  • Den enkelte barnehage har tilgang til sin egen venteliste.
  • Barnehagekontoret tildeler plass til de kommunale barnehagene.
  • Private eiere tildeler plass i egne barnehager.
  • For øvrig kan søknader sendes gjennom hele året.
  • Det sendes ett skjema pr. barn.

 

Vi henstiller alle til å søke på nett: 

www.baerum.kommune.no/barnehager