Planleggingsdager 2019-2020

Planleggingsdagene i barnehageåret 2019/2020 legges til følgende dager:

  • Fredag 31 mai 2019
  • Torsdag 15.august 2019
  • Fredag 16.august 2019
  • Torsdag 2.januar 2020
  • Fredag 13.mars 2020
  • Fredag 22.mai 2020