Planleggingsdager 2018-2019

Barnehagen holder stengt disse planleggingsdagene;

  • Tirsdag 2. januar 2018
  • Fredag 11. mai 2018
  • Torsdag 16. august 2018
  • Fredag 17. august 2018
  • Onsdag 2. januar 2019
  • Fredag 15. mars 2019