Planleggingsdager 2018-2019

Barnehagen holder stengt disse planleggingsdagene; 2018/2019 Tirsdag 2. januar 2018 Fredag 11. mai 2018 Torsdag 16. august 2018 Fredag 17. august 2018 Onsdag 2. januar 2019 Fredag 15. mars 2019