Planleggingsdager 2017-2018

Barnehagen holder stengt disse planleggingsdagene; Torsdag 17. august Fredag 18. august Tirsdag 2. januar 2018 Fredag 11. mai 2018