Sosial kompetanse

Vi har startet opp et anti mobbe prosjektet, "Fri for mobberi". Dette handler om sosial kompetanse og er et opplegg som vi skal følge i barnehagen. Alle barn får hver sin egen liten bamse(bamsevenn).

"Fri for mobberi" - et verktøy for forebyggende mobbing og utvikling av sosial kompetanse ferdigheter hos barn. Antimobbeprogrammet består av en «koffert» som inneholder rekke konkrete redskaper for bruk i dette forebyggende arbeidet.

Mål med prosjektet «Fri for mobberi»:

Målet er å skape en vedvarende, inkluderende kultur barnene imellom, som skal forebygge mobbing. Ambisjonen med «Fri for mobberi» er å støtte opp om utviklingen for gode barnefellesskaper i barnehagen og innlæringen med toleranse og respekt for hverandre. Vi ønsker at barna skal vise omsorg, og reagere på mobbing med mot og forsvare sin kamerat, der barnet har vanskelig for å forsvare seg selv

Prosjektet er ikke et korttidsprosjekt, men skal skape gode holdninger som skal vedvare gjennom hele barnehagetiden.

 

Antimobbeprogrammet bygger på:

 • Mobbing blant barn er de voksnes ansvar
 • Forebyggelse strategier
 • Ny målgruppe i antimobbearbeidet er tilskuerne til mobbing
 • Utvikling av barnefellesskaper der det bygges på toleranse, respekt, omsorg og mot.

 

Antimobbeprogrammet hviler på fire menneskelige grunnverdier;

 • Toleranse -å se og akseptere forskjelligheter i barnehagegruppen, og behandle hverandre som likeverdige
 • Respekt - å akseptere og ta hensyn til alle barn i gruppen
 • Omsorg - å vise interesse, medfølelse, bekymring og hjelpsomhet ovenfor alle barn
 • Mot - å si fra og markere egne grenser og si til, når man ser barn, som overskrider andres grense

 

Antimobbeprogrammet henvender seg til tre målgrupper:

 • Fagpersoner i barnehagen. De skal fungere som rollemodeller og inspiratorer
 • Foreldre i barnehagen. De oppfordres til å støtte opp om aktiviteter og ansvarlig gjøres ved hjelp av konkrete forslag, eks. bursdagsfeiringer o.l.
 • Barna i barnehagen. Det er dem programmets innstas og mål retter seg mot. Det dreier seg om hele barnegruppe, også de passive tilskuerne, som utgjøre en viktig del av utstøtelse mønstre.

 

Sjekk ut mer informasjon på hjemmesiden; http://www.friformobberi.dk/