Trafikksikkerhet i barnehagen

Barn er impulsive, lette å avlede og mangler en voksens trafikkforståelse. Å ferdes i trafikken med barn forutsetter derfor gode rutiner som sikrer både barn og voksne. Hvilke rutiner og regler barnehagene har avhenger av barnehagens egne omgivelser, nærmiljøet og der vi ellers ferdes med barna.

Rutiner på turdag ut fra barnehagen:

 • Gå to og to
 • Mindre grupper - ansatte har ansvarsbarn
 • Holde hender 
 • Kommer det bil på en vei uten fortau, stopper vi opp.
 • Barn innerst på fortauet, voksne ytterst
 • Tellerutiner underveis
 • Risikoanalyseskjema: Hvor skal vi, hva trenger vi å være spesielt oppmerksomme på m.m.
 • Samling før turen: Informere barna om hvor vi skal gå, hvilke transportmidler vi skal bruke m.m.
 • Det står alltid på ukeplanen hvor turen går, slik at daglig leder vet hvor barn og personal oppholder seg
 • Oversikt over hvilke barn som er med
 • Refleksvest for store og små
 • Det er alltid en voksen først som går på bussen og tar barn i mot og alltid en voksen som går sist inn på bussen. Vi teller alltid barna når vi har kommet inn og når vi går av bussen.
 • Vi forholder oss til Tryggtrafikk og veitrafikk loven når vi ferdes med buss.
 • Vi bruker ikke privatbiler på tur
 • Tursekkens innhold (i tillegg til drikke, bleier, skift og våtservietter):
  • Førstehjelpsutstyr
  • Kartkoordinater til alle de faste turstedene
  • Telefonlister til foreldre, barnehage m.m.
 • Ved nytt barnehageår får alle utdelt Huskeregler på parkeringsplassen

Trafikksikker barenhage -  Årskalender for Barnehagen VIER