Kost og kostholdsplan for allergi

I Barnehagen VIER tilbyr vi lunsj og et lett ettermiddagsmåltid hver dag. Tirsdag er det tur dag og alle tar med egen matpakke og drikke. Vi har varm lunsj 3 dager i uken og smøremat på mandager. Matordning i barnehagen skal fullfinansieres av foreldre, og eierstyret/foreldrerådet i barnehagen fastsetter pris for kost. Dette setter igjen føringer for kvalitet og tilbud.

Pr. i dag betales det ikke for utgifter til arbeid med: innkjøp, lagring og oppbevaring, utarbeidelse av menyer, tilberedning og oppfølging av hms-arbeid rundt matservering i barnehagen. For å kunne gjøre denne jobben innenfor dagens bemanningsnorm, uten økning i kostpenger, er vi avhengig av å kunne opprettholde en standardisert meny. Dersom vi ser at det blir mange enkeltmåltider som skal handles inn til, håndteres og tilberedes utenfor vår standard, vil situasjonen endre seg. Å servere tilpasset kosthold er dyrere både i innkjøp og svær resurskrevende for personalet. Et tett samarbeid med foreldre er derfor viktig for å få dette til å gå rundt. Barnehagen kjøper inn noe dyrere produkter – til gjengjeld supplerer foreldre med mat ut over vår standard.

Vi vil fortsatt gjøre tilpasninger i forhold til barn som har behov for dette innenfor fastsatt ramme:

Barnehagen VIER tilbyr glutenfrie knekkebrød, noen varianter av melke- og glutenfrie sauser og laktosefri melk/soya- etter avtale med foreldre, for barn som har behov for dette. Ellers er det vann som serveres til alle måltider med de med allergier. Det er opp til den enkelte å ta med eventuelt andre typer mat eller drikke. Det er mulig å få grunnstønad fra NAV dersom man har fordyret kosthold ved diett grunnet melkeproteinallergi, cøliaki og/eller laktoseintoleranse. Se: https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/147981.cms

Vi serverer variert pålegg til lunsjmåltidet på mandager og det vil vanligvis ikke være behov for å ta med noe annet. For varmmåltider kan vi gjøre enkle tilpasninger ved f.eks. å ta bort fiskekaker, grønnsaker, poteter og saus, eller ta ut pølser fra pølsegrateng. Barn med ulike behov for kostholdstilpasninger vil ofte ha behov for godt med grønnsaker- dette legges det vekt på for alle barn. Større tilpasninger ut over standard meny – er det ikke resurser til å gjøre. Ferdig tilberedt mat som bare skal varmes, kan evt. tas med. 

Avtale om behov og tilpasning innenfor barnehagens rammer og standarder gjøres på den enkelte avdeling, men det må gjøres skriftelig og daglig leder må informeres. Tett dialog mellom hjem og barnehage er en forutsetning og et felles ansvar for å kunne opprettholde dagens kosttilbud.