Kost og kostholdsplan for allergi

I Barnehagen VIER tilbyr vi lunsj og et lett ettermiddagsmåltid hver dag. Tirsdag er det tur dag og alle tar med egen matpakke og drikke. Vi har varm lunsj 3 dager i uken og smøremat på mandager. Matordning i barnehagen skal fullfinansieres av foreldre, og eierstyret/foreldrerådet i barnehagen fastsetter pris for kost. Dette setter igjen føringer for kvalitet og tilbud.

Pr. i dag betales det kun en liten andel på kr. 110,-pr. mnd. for utgifter til arbeid med: innkjøp, lagring og oppbevaring, utarbeidelse av menyer, tilberedning og oppfølging av hms-arbeid rundt matservering i barnehagen. For å kunne gjøre denne jobben innenfor dagens bemanningsnorm, uten økning i kostpenger, er vi avhengig av å kunne opprettholde en standardisert meny. Styret har besluttet at ved allergier vil det måtte bli mange enkeltmåltider som skal handles inn til, håndteres og tilberedes utenfor vår standard. Å servere tilpasset kosthold er dyrere både i innkjøp og svært ressurskrevende for personalet på kjøkkenet. 

Årsmøte 240818 ble det vedtatt:t

"Mat og matallergier ble et tema. Det ble fastslått at alle allergier kan ikke tilpasses. Det ble understreket at alle får tilbud. Dette vil være et smøremåltid som brødskrive med pålegg, når maten innholder andre allergier. Vi gjør kun tilpassinger ved religion."

Vi vil fortsatt gjøre tilpasninger i forhold til barn som har behov for dette innenfor fastsatt ramme:

Vi serverer variert pålegg til lunsjmåltidet på mandager og det vil vanligvis ikke være behov for å ta med noe annet. For varmmåltider kan vi gjøre enkle tilpasninger ved f.eks. å ta bort fiskekaker, grønnsaker, poteter og saus, eller ta ut pølser fra pølsegrateng. Barn med ulike behov for kostholdstilpasninger vil ofte ha behov for godt med grønnsaker- dette legges det vekt på for alle barn. Større tilpasninger ut over standard meny – er det ikke ressurser til å gjøre. 

Avtale om behov og tilpasning innenfor barnehagens rammer og standarder gjøres på den enkelte avdeling, men det må gjøres skriftelig og daglig leder må informeres. Tett dialog mellom hjem og barnehage er en forutsetning og et felles ansvar for å kunne opprettholde dagens kosttilbud.