Foreldremøte og ekstra ordinært årsmøte i Barnehagen VIER

Velkommen til foreldremøte, mandag 18 september kl. 19.30!

Agenda:   

  • Vi starter på knøttebo/bamsebo med presentasjon av:  
    • Personalet, Styret og SU    
  • Ekstra ordinært årsmøte:
    • Barnehagen er 14 år og vi ser den har et behov for oppgradering og større vedlikeholds arbeider. Styret ønsker å legge frem et forslag om en fremtidig vedlikeholdsplan. Det vil bli fremmet et forslag om refinansiering og vi ønsker derfor at alle medlemmer/eiere stiller til møte. Alternativ må dere sende en fullmakt.
  • Informasjon fra daglig leder
  • Kortfilm "En hverdag i VIER".
  • Refleksjon i grupper: Organiserte aktiviteter har fått en stor plass i hverdagen til barnefamilier i Norge. Ansatte i barnehagen og i helsetjenestene i kommunen ser at det ofte kan være stressende for barna å skulle på aktiviteter etter en lang dag i barnehagen.
  • kl. 21.00-21.30 - Informasjon til foresatte i skoleklubben. Hva jobber vi med og informasjon om overgangen fra  barnehage til skolen.