×

Barnehagen VIER

bilde av vår barnehage

Velkommen til Barnehagen VIER

Vi er en samvirkebarnehage barnehage med plass til 54 barn. I barnehagen skal vi legge til rette for en positiv utvikling hos barna ved at de blir møtt med respekt, forståelse, tålmodighet og god tid. Det skal være rom og aksept for alle følelser som barna har og barna skal kunne påvirke sin egen hverdag og medvirke til å utvikle det pedagogiske innholdet i barnehagen.

VIER - stedet for trygghet og glede

Om oss

VIER et sted som arbeider for allsidig utvikling i et trygt og godt læringsmiljø VIER et sted som arbeider for at alle skal bli sett og hørtVIER et sted som arbeider for at barna skal få lov til å være seg selv VIER et sted som arbeider for at barna skal akseptere og respektere hverandre VIER et sted som arb...Les mer

Åpningtider

07:30 - 17:00


Adresse

Lilløyveien 8
1366 LYSAKER

Kontakt

Daglig leder:
Marianne Nordlien
marianne@vier.no
Tlf: 977 36 808
Avdelinger

Bamsebo

 • Ingibjørg

  Pedagogisk leder

Knøttebo

 • Tonje Fjeldheim

  Pedagogisk leder

Blåveis

18 barn

Mobil: 94983046

Epost: moniceri@hotmail.com

 • Monica

  Pedagogisk leder

 • Ida Kristine

  Pedagogisk leder 2

 • Veslemøy

  Pedagogisk leder 2

 • Trude

  Pedagogisk medarbeider

 • Mathias Langfoss

  Assistent/vikar

Tusenfryd

18 barn

Epost: sissels@live.no

 • Sissel

  Pedagogisk leder

 • Ida Marie

  Barnehagelærer

 • Henriette

  Pedagogisk medarbeider

Kontor

Andre ansatte

 • Marianne Nordlien

  Daglig leder