×

Barnehagen VIER

bilde av vår barnehage

Barnehagen VIER

En god barndom varer livet ut. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste vi kan være en del av som barnehage. Vi ønsker velkommen til alle som har tilhørighet til Barnehagen VIER, alle som ønsker å bli en del av oss, eller som ønsker å få et innblikk i vår hverdag!

Alle barnehager forplikter seg til å utarbeide en årsplan for sin barnehage. Denne endres hvert år ettersom hvilke føringer som blir gitt fra stat og kommune. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet i den pedagogiske virksomheten. Årsplanen skal også være en synliggjøring for foreldre. Gjennom årsplanen kan foreldrene følge med i våre aktiviteter og få kjennskap til - og forståelse for det arbeidet som drives i barnehagen. Årsplanen er også en informasjon og dokumentasjon til barnehagens tilsynsorgan, kommunens politikere og administrasjon. Årsplanen er barnehagens ansikt utad og skal klargjøre barnehagens mål og metoder.

Dersom dere ønsker å søke plass i vår barnehage, gjøres dette gjennom Bærum kommunes https://baerumbarncockpit.nemborn.com/Frontend/admissionProcess Opptaket skjer etter en prioritert rekkefølge som du kan lese om på våre barnehagevedtekter. Dere er velkomne til å ta kontakt i forkant av søknadsprosessen dersom dere har spørsmål eller ønsker å komme på besøk.

Vi gleder oss til å ta fatt på årets store og små hendelser og sammen gjøre barndommen verdifull!

VIER - stedet for trygghet og glede

Ledige plasser i VIER fra høsten 2024

Da har vi gjennomført besøksdag her i VIER og det var så hyggelig å treffe alle foreldre og barn. Søknadsfrist for oppstart til høsten 2024 er 1.mars inne på Bærum kommune sine sider.  Til info er det 9 ledige plasser på småbarnsavdelingene fra august 2024. På storbarnsavdelingene vil det være minst 6 ledige...Les mer

Åpningtider

07:30 - 17:00


Adresse

Lilløyveien 8
1366 LYSAKER

Kontakt

Stedfortreder for Daglig leder:
Monica Gaska
monica@vier.no
Tlf: 976 90 883
Avdelinger

Bamsebo

9 barn

Mobil: 90130614

Epost: idakristine@vier.no

 • Ida Kristine

  Pedagogisk leder

 • Mina

  Pedagogisk medarbeider

 • Toba

  Pedagogisk medarbeider

Knøttebo

9 barn

Mobil: 94983047

Epost: tonje@vier.no

 • Tonje

  Pedagogisk leder

 • Kaja

  Pedagogisk medarbeider

 • Lozil

  Pedagogisk medarbeider

 • Ewelina

  Assistent/vikar

Blåveis

18 barn

Mobil: 94983046

Epost: monica@vier.no

 • Monica Gaska

  Pedagogisk leder

 • Malin

  Barne og ungdomsarbeider

 • Marie

  Barne og ungdomsarbeider

 • Hanad

  Assistent/vikar

Tusenfryd

18 barn

Mobil: 94983071

Epost: sissels@live.no

 • Sissel

  Pedagogisk leder

 • Lucie

  Barnehagelærer

 • Linnea

  Assistent

 • Herma

  Assistent/vikar

Kontor

 • Jane

  Kokk