Barn og ansatte i barnehagene prioriteres for testing

Barn og ansatte ved barnehager, skoler og SFO er inne på listen over prioriterte grupper for korona-testing. Som hovedregel blir bare personer med symptomer testet.

I utgangspunktet anbefales det at alle personer som lege mistenker har covid-19, blir testet.

Ved manglende kapasitet mener Folkehelseinstituttet at følgende grupper testes, i prioritert rekkefølge:

  1. Pasient med behov for innleggelse.
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
  4. Person i risikogruppe, se risikogrupper og deres pårørende.
  5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
  7. Andre med mistenkt covid-19.
  8. Enkelte grupper uten typiske symptomer på covid-19.

Som hovedregel anbefaler Folkehelseinstituttet at man bare teste personer med symptomer.

I noen situasjoner kan det likevel være nyttig å teste asymptomatiske personer. Dette gjelder særlig i sykehjem fordi beboerne der kan ha atypiske symptomer, vanskelig for å uttrykke seg og i tillegg høy risiko for alvorlig forløp.

Hovedgrunnen til at Folkehelseinstituttet som hovedregel ikke anbefaler testing av folk som ikke har symptomer, er de negative konsekvensene ved falske positive og negative svar.