Sikkerhet og beredskap

Vi har utarbeidet beredskapsplaner som skal være med på å sikre at barnehagen gjør en analyse av mulige scenarier og er forberedt dersom en alvorlig hendelse skulle skje. Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i barnehagene, og være et godt redskap dersom uønskede hendelser skjer. Se vedlegg for aktuelle skjemaer og dokumenter.

Varslingsliste beredskap 2019

Oversikt tiltakskort beredskap 121119 

 

Hensikten med en plan

Beredskapsplanen er et verktøy til støtte i håndtering av ulike hendelser der det er aktuelt å ta i bruk krisehåndteringstiltak. Slike hendelser kan eksempelvis være:

  • Alvorlige ulykker (virksomheten tenker igjennom hvilke risikosituasjoner som finnes på arbeidsplassen)
  • Ødeleggelse av arbeidssted, f.eks. ved brann
  • Skyteepisoder
  • Gisselsituasjoner
  • Bombetrussel/bombeangrep
  • Alvorlige voldsepisoder