Koronavirus - kontaktperson Daglig leder Bente Corneliussen - mobil 91 81 88 95.

2 JUNI 20 – ER VI PÅ NIVÅ GULT! Den reviderte veilederen 290520, beskriver vi hvordan ulike tiltak kan iverksettes avhengig av situasjonen i en trafikklysmodell; grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene kan tilpasses smittesituasjonen i samfunnet og andre faktorer i en totalvurdering. Modellen varierer fra vanlig organisering av barnehagehverdag og lek (grønt nivå), til mer omfattende tiltak med små, faste grupper av barn og ansatte (rødt nivå). Forskjellene på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer.

Vi gjør oppmerksom på at dette kan endres. Jeg vil holde dere fortløpende oppdatert om situasjonen, og ber dere også følge med på Folkehelseinstituttets hjemmeside for informasjon.

Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette medfører!

Det er viktig at alle, både enkeltpersoner og virksomheter, bidrar i den store dugnaden med å begrense smittespredningen. Vi ber derfor om forståelse for situasjonen og oppfordrer samtidig alle til å følge de faglige rådene fra nasjonale og lokale helsemyndigheter.

Med vennlig hilsen

Daglig leder

Bente Corneliussen 

Mobil 91 81 88 95