Foreldrebetaling

Vi følger alltid kommunes satser. Vi har kun hele plasser. En plass i Barnehagen VIER koster;

  • kr. 3230,- pr. mnd.
  • kr. 600,- pr. mnd. Dette er for to måltider om dagen (minus et måltid på turdagen).
  • Juli mnd. er betalingsfri.

 Mulighet for søke om søskenmoderasjon, samt inntekstredusert betaling via kommunen.