Velkommen til Knøttebo:)

Knøttebo er en småbarnsavdeling med 9 barn og 3 voksne. Vi er en gjeng som er veldig glade i å være ute og på tur. Vi fyller ukene med mange spennende aktiviteter, blant annet går vi på turer, har ulike formingsaktiviteter, aldersinndelte klubber, temaer vi følger, masse utelek, men mest av alt har vi frilek. Da er de voksne deltakende i leken og er gode støttespillere og rollemodeller for barna. VI ER stede for trygghet og glede:)

Vi har en fast dagsrytme hver dag- dette gir forutsigbarhet og trygghet for barna. Vi starter med frokost (frivillig) og frilek, før vi 09.30 enten går ut, går på tur eller har en aktivitet. Vi tar gjerne en samling før lunsj som er kl 11. Det serveres varmlunsj 3 ganger i uken, og hjemmelagede rundstykker med pålegg en dag. på turdager må barna ha med matpakke. Etter lunsj er det tid for bleieskift og soving/hvilestund. Kl 14 er det knekkebrødmåltid- dette står barnehagen for. Etter måltidet skiftes det bleier og lekes, enten ute eller inne. Vi roer gjerne litt ned på slutten av dagen og letter til rette for f.eks bordaktiviteter eller lesing.

På Knøttebo har vi fokus på språk og bruker tegn til tale i hverdagen. Dette er et supplement som kan hjelpe barna med den vanlige tilegnelsen av det verbale språket. Ellers leser vi mye, synger, har fokus på gode samtaler rundt bordet, benevning og god samtale i samspill med barna.

Ellers er vi en gjeng som har det mye gøy sammen! Her ler vi masse, tuller og deler ut mang en klemmer i løpet av en dag :-)