Mat og måltider i barnehagen

Barnehagen VIER serverer to måltider om dagen. Dette bidrar til at barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold. Barnehagen VIER har et medansvar for at barna får i seg riktig mat. Vi følger derfor retningslinjene for mat og måltider fra sosial og helsedirektoratet. Barna i vår barnehage får et mat- og måltidstilbud som fremmer helse, trivsel, utvikling og læring.

I følge rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskap når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Det er derfor stor betydning hva vi tilbyr av mat, og hvordan vi arbeider med måltidene.
Dette ønsker vi å legge til rette for på følgende måte, og er gjellende anbefalinger for ernæring;

Se vedlegg:Mat og måltider i Barnehagen VIER

eller les mer på veiledningsheftet-bra-mat-i-barnehagen-

og retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen