Søknad

Familier med flere søsken i barnehage har rett til søskenmoderasjon. Det gis 30 % reduksjon i foreldrebetalingen for barn nr.2, 50 % for barn nr.3 og flere.

Når alle søsken går i kommunal barnehage, eller samme private barnehage, blir søsken-moderasjon trukket fra faktura for foreldrebetaling. Foreldre skal ikke søke om søskenmoderasjon.

Når søsken går i forskjellige private barnehager, eller ett søsken går i kommunal barnehage og andre søsken i privat barnehage, må foreldrene søke om søskenmoderasjon til Bærum kommune.  Se kommunens nettsider for informasjon og søknadsskjema.

Foreldrene må selv påse at de får den søskenmoderasjonen de har krav på.