VIER

- stedet for trygghet og glede

”I barnehagen skal vi legge til rette for en positiv utvikling hos barna ved at de blir møtt med respekt, forståelse, tålmodighet og god tid. Det skal være rom og aksept for alle følelser som barna har og barna skal kunne påvirke sin egen hverdag og medvirke til å utvikle det pedagogiske innholdet i barnehagen”.

  • VIER et sted som arbeider for allsidig utvikling i et trygt og godt læringsmiljø.VIER et sted som arbeider for at alle skal bli sett og hørtVIER et sted som arbeider for at barna skal få lov til å være seg selv.
  • VIER et sted som arbeider for at barna skal akseptere og respektere hverandre
  • VIER et sted som arbeider for at barna skal bli trygge, aktive og selvstendige.
  • VIER et sted som arbeider for barns rett til medvirkning i sin egen hverdag.
  • VIER et sted som arbeider for å gi barna mulighet til å få utvikle sin språklige og sosiale kompetanse.VIER et sted som arbeider for gode opplevelser, vennskap, deltakelse, utfordringer, mestring, lek, glede og humor.
  • VIER et sted som arbeider bevisst med å være gode rollemodeller for barna