Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen

Bærum kommunes har en "PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ". Planen er utarbeidet av en gruppe representert av styrere, faglig veileder og Barnehagekontoret. Daglig leder i Barnehagen VIER har vært med i dette prosjektet.

Bærum kommunes PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ - Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen er et verktøy for alle kommunale og private barnehager i arbeidet med å forebygge og forhindre krenkende ord og handlinger mot barnehagebarn. Planen viser hvordan barnehagene arbeider med det psykososiale miljøet i barnehagen, hvordan de ansatte styrkes i arbeidet mot mobbing og hvilke rutiner barnehagen har i arbeidet med forebygging av mobbing. I Bærum kommune har vi et tverrfaglig samarbeid. I enkelte saker kan det være naturlig å ta kontakt med helsestasjon, PPT, barnevern eller skole.

Se planen:

plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo

 http://www.udir.no/nullmobbing/