Trafikksikkerhet i barnehagen

Barn er impulsive, lette å avlede og mangler en voksens trafikkforståelse. Å ferdes i trafikken med barn forutsetter derfor gode rutiner som sikrer både barn og voksne. Hvilke rutiner og regler barnehagene har avhenger av barnehagens egne omgivelser, nærmiljøet og der vi ellers ferdes med barna.

EN TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE

Bærum Kommune har som mål, i samarbeid med Trygg Trafikk, å bli en trafikksikker kommune. Det vil si at vi i barnehagene også bidrar i dette arbeidet. Barnehagen VIER har følgende målsetning:

Mål:

 1.        Vi skal styrke og utvikle barnas gode holdninger og kunnskap til og om trafikk.
 2.        Vi skal være gode rollemodeller i trafikken.
 3.        Vi skal samarbeide med foreldrene rundt barnas trafikksikkerhet.

Vi er helt avhengig av å ha et tett samarbeid med dere foreldre i det viktige holdningsskapende arbeidet med trafikksikkerhet. De fleste ulykker skjer på små strekninger, og man kan krasje selv på en liten tur opp til butikken eller til/fra barnehagen. Dersom barnet ikke er sikret godt nok kan han/hun bli skadet.

Vi ønsker å gjøre levering- og hente- situasjonen så trygg og god som mulig for alle barna, også ute på parkeringsplassen. Derfor har vi utarbeidet en egne huskeregler i forhold til parkering ved barnehagen(se under). I tillegg har vi også en oppfordring når du parkerer, og det er å rygge kjøretøyet på plass når man parkerer før man går inn for å levere/ hente. Da har man fri sikt når man skal forlate parkeringsplassen. I leverings- og hentesituasjonen så er det i perioder mange barn på parkeringsplassen, og utover høsten blir det mørkere og mindre oversiktlig. Med dette tiltaket har man fri sikt når man forlater parkeringsplassen.

 

Rutiner på turdag ut fra barnehagen:

 • Gå to og to
 • Mindre grupper - ansatte har ansvarsbarn
 • Holde hender 
 • Kommer det bil på en vei uten fortau, stopper vi opp.
 • Barn innerst på fortauet, voksne ytterst
 • Tellerutiner underveis
 • Risikoanalyseskjema: Hvor skal vi, hva trenger vi å være spesielt oppmerksomme på m.m.
 • Samling før turen: Informere barna om hvor vi skal gå, hvilke transportmidler vi skal bruke m.m.
 • Det står alltid på ukeplanen hvor turen går, slik at daglig leder vet hvor barn og personal oppholder seg
 • Oversikt over hvilke barn som er med
 • Refleksvest for store og små
 • Det er alltid en voksen først som går på bussen og tar barn i mot og alltid en voksen som går sist inn på bussen. Vi teller alltid barna når vi har kommet inn og når vi går av bussen.
 • Vi forholder oss til Tryggtrafikk og veitrafikk loven når vi ferdes med buss.
 • Vi bruker ikke privatbiler på tur
 • Tursekkens innhold (i tillegg til drikke, bleier, skift og våtservietter):
  • Førstehjelpsutstyr
  • Kartkoordinater til alle de faste turstedene
  • Telefonlister til foreldre, barnehage m.m.
 • Ved nytt barnehageår får alle utdelt Huskeregler på parkeringsplassen

Trafikksikker barenhage -  Årskalender for Barnehagen VIER