Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid.

I Barnehagen VIER lærer barna sosiale ferdigheter, kommunikasjon og samhandling med andre barn, mens de er omgitt av trygge og kompetente ansatte. Barndommen er den tiden i livet der vi utvikler oss aller raskest, og hos oss har leken en stor og sentral plass. Barndommen er en fase hvor barn skal få være barn, og vi tar vare på barndommens magi.

Vi som jobber i VIER er bevisste på vår rolle som veiledere, og hvordan vår væremåte bidrar til barnas læring av sosiale ferdigheter. Vi behandler alle barn likeverdig og med respekt, uansett forutsetninger og kjønn.

Våre grunnverdier er;

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse, samt sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i Barnehagen VIER.

Barnehagen VIER skal fremme;

  • demokrati
  • mangfold og gjensidig respekt
  • likestilling
  • bærekraftig utvikling
  • livsmestring og helse.