Kost og kostholdsplan for allergi

I Barnehagen VIER serverer vi 4 dager lunsj og 5 dager ettermiddagsmåltid i uken. Vi serverer frukt og melk hver dag. På tirsdager er det turdag og alle tar med seg matpakke og egen drikke. Vår kjøkkenansatt Jane, lager varmlunsj 3 dager i uken og rundstykker/brødmat på mandager.

Matordningen i barnehagen finansieres av foreldre med 60 % og 40 % dekkes over driften. Det er eierstyret og SU i barnehagen som fastsetter pris for kostpenger. Pr. i dag betales det en andel på kr. 200,-pr. mnd pr. barn for utgifter til kjøkkenansatt og kr. 400,- for innkjøp av mat.

Jane er ansatt i 50 % stilling og hennes arbeidsoppgaver er: innkjøp av mat, lagring og oppbevaring, utarbeidelse av menyer, tilberedning av mat og oppfølging av hms-arbeid rundt matserveringen i barnehagen.  

Barnehagen serverer kun en standard meny pga fasiliteter på kjøkkenet og tidsbegrensning på kjøkkenansatt. Styret har besluttet at barenhagen tilstreber å servere alle barn et fullverdig måltid, selv ved allergier. Dette kan være et annet type måltid, men barnet vil alltid få et måltid i barnehagen. Barnehagen vil ha et tettere samarbeid med de familier som har allergibarn. Det kan hende at vi etterspør egne allergiprodukter i barnehagen, slik at det blir mer variasjon/evt lik servering for barnet.  

Å servere tilpasset kosthold ved ulike allergier, så er dette både dyrere av innkjøp og svært ressurskrevende for personalet på kjøkkenet. Eierstyret har derfor besluttet at kun barn med allergier kan velge å ikke være med i matordningen, hvis foreldre ønsker dette. 

Det ble på årsmøte 240818 fattet følgende vedtak:

Utdrag fra referat: "Mat og matallergier ble et tema. Det ble fastslått at alle allergier kan ikke tilpasses. Det ble understreket at alle får tilbud. Dette vil være et smøremåltid som brødskrive med pålegg, når maten innholder andre allergier. Vi gjør kun tilpassinger ved religion. Barn med glutenallergi tar med eget knekkebrød og brød og det samme gjelder melkeallergi"

Vi vil fortsatt gjøre tilpasninger i forhold til barn som har behov for dette innenfor fastsatt ramme:

Vi serverer variert pålegg til lunsjmåltidet på mandager og det vil vanligvis ikke være behov for å ta med noe annet. For varmmåltider kan vi gjøre enkle tilpasninger ved f.eks. å ta bort fiskekaker, grønnsaker, poteter og saus, eller ta ut pølser fra pølsegrateng. Barn med ulike behov for kostholdstilpasninger vil ofte ha behov for godt med grønnsaker- dette legges det vekt på for alle barn. Større tilpasninger ut over standard meny – er det ikke ressurser til å gjøre. 

Avtale om behov og tilpasning innenfor barnehagens rammer og standarder gjøres på den enkelte avdeling, men det må gjøres skriftelig og daglig leder må informeres. Tett dialog mellom hjem og barnehage er en forutsetning og et felles ansvar for å kunne opprettholde dag kosttilbud. 

Tiksudd til personal på kjøkken pr. mnd er kr. 150,-

Tilskudd til servering av mat pr. mnd er kr. 450,-