×

Om oss

  • VIER et sted som arbeider for allsidig utvikling i et trygt og godt læringsmiljø
  • VIER et sted som arbeider for at alle skal bli sett og hørtVIER et sted som arbeider for at barna skal få lov til å være seg selv
  • VIER et sted som arbeider for at barna skal akseptere og respektere hverandre
  • VIER et sted som arbeider for at barna skal bli trygge, aktive og selvstendige
  • VIER et sted som arbeider for barns rett til medvirkning i sin egen hverdag
  • VIER et sted som arbeider for å gi barna mulighet til å få utvikle sin språklige og sosiale kompetanse.VIER et sted som arbeider for gode opplevelser, vennskap, deltakelse, utfordringer, mestring, lek, glede og humor
  • VIER et sted som arbeider bevisst med å være gode rollemodeller for barna