×

SU

SU
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av:

  • 2 representanter fra personalet
  • 2 representanter fra foreldrene
  • 1 daglig leder

Barnehageåret 2023/2024 er det disse som representerer SU:

Foreldrene:

Cecilie Tank-Nielsen: cecilie.tank.nielsen@gmail.com

Tina Eliassen: Tm.eliassen@gmail.com

Personalet:  

Kaja Evang Berland: kajaevang@hotmail.com

Marie Brito: brito.marielovise@gmail.com

Daglig leder:

Tonje Fjeldheim: tonje@vier.no

Monica Gaska: monica@vier.no