×

Samarbeidsutvalget

Foreldreråd
Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen. Det skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. SU har ansvar for å lede foreldrerådsmøtene.

SU
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av:

  • 2 representanter fra personalet
  • 2 representanter fra foreldrene
  • 1 daglig leder
Dersom noen ønsker å ta opp saker som er relevante for SU, kan de sendes på mail til:

Stine Olsen stine.olsen@gmail.com
Elin Scott scott.elin@gmail.com