×

Styret

Styret i barnehagen består av representanter fra eierne som er foresatte i barnehagen. Daglig leder har forslag- og møterett.

Eierstyret er et kontrollorgan for Samvirkelaget/medlemmer og fungerer som barnehagens øverste organ mellom årsmøtene. Eierstyret består av 5-6 medlemmer som velges av årsmøtet blant barnehagens medlemmer. Eierstyret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldene lover, forskrifter og vedtekter, samt årsmøtets beslutninger.

I barnehageåret 2020 - 2021 har vi 5 foresatte i styret;

  • Styreleder: Erik Jönsson Mob: 45067496 E-post: erik.jonsson@mail.com
  • Medlem: Susanne Joys Thoresen Mob: 91715806 E-post: susanne.joys@gmail.com
  • Medlem: Mira Frydensvang Mob;93255518 E-post; mira@drivtrening.no
  • Medlem: Hege Øye Berg Mob 93427484 E-post; hege.o.berg@gmail.com
  • Medlem: Mette Nikoline Langeland;46633898 E-post; mette.nikoline.klose@gmail.com