×

Styret

Styret i barnehagen består av representanter fra eierne som er foresatte i barnehagen. Daglig leder har forslag- og møterett.

Eierstyret er et kontrollorgan for Samvirkelaget/medlemmer og fungerer som barnehagens øverste organ mellom årsmøtene. Eierstyret består av 5-6 medlemmer som velges av årsmøtet blant barnehagens medlemmer. Eierstyret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldene lover, forskrifter og vedtekter, samt årsmøtets beslutninger.

I barnehageåret 2023 - 2024 har vi 5 foresatte i styret;

  • Styreleder: Lars Ola Kjos - epost: larskjos@gmail.com.
  • Medlem: Mira Frydensvang - epost: mira@drivtrening.no.
  • Medlem: Mette Nikoline Langeland - epost: mette.nikoline.klose@gmail.com.
  • Medlem: Sara Magnusson - epost: sara.e.magnusson@gmail.com.
  • Medlem: Kristina Lie - epost: kristina.slie@gmail.com.