×

Språk i Barnehagen

Språk i barnehagen har fått stort fokus de seneste årene, Bærum kommune utarbeidet en standard for språkarbeid i bærumsbarnehagene som skal bidra til en god språkutvikling for alle barn. De ansatte i Bærum-barnehagene skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker- og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling.

Et av kravene i standard for språkarbeid i barnehagen er å jobbe systematisk med språkarbeid i barnehagen. I Barnehagen VIER har vi blant annet jobbet med språkløyper, som er et systematisk verktøy for arbeid med språk i barnehagen. Dette har bidratt til høyere bevissthet rundt hva som gagner barnas språklige utvikling.

I barnehagen snakker vi kanskje litt annerledes enn vi gjør hjemme rundt kjøkkenbordet. Vi bruker for eksempel selvsnakk, som: “jeg skal bare hente den røde malingen som står oppå hyllen”, og gjentar det barna sier, gjerne med mer innhold som: Pål sier “Se! Jeg malte sol”, Kan den voksne si “Oi! Så stor og rund sol du har laget, den hadde en fin gulfarge, kanskje du kan lage solstråler også? Har du sett at sola har stråler?» På den måten bidrar den voksne til å utvide både språkforståelse og barnet får også flere beskrivende ord til akkurat det den holder på med der og da. Barna føler seg også hørt og sett, som kan bidra til mer undring og språklig utfoldelse.

Bærum kommune sin standard for språkarbeid sikrer at vi:

 • Kartlegger språkmiljøet jevnlig
 • Fanger opp og følger barn som trenger ekstra språkstøtte
 • Sikrer at personalet innehar nødvendig kompetanse om barns språkutvikling, flerspråklig utvikling, kartlegging og tiltak
 • Leser bøker for alle barn hver dag
 • Gir barna nødvendig språkstøtte i lek
 • Setter ord på aktiviteter og opplevelser i barnas hverdag
 • Jobber systematisk med å lære barn ord og begreper
 • Leker med språket for å gjøre barna språklig bevisste
 • Inviterer til gode dialoger med barna hver dag
 • Organiserer og tilrettelegger slik at nødvendige språktiltak gjennomføres
 • Tilrettelegger for flerspråklige barns norskspråklige utvikling
 • Bidrar til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen
 • Samarbeider med foreldre om barns språkutvikling
 • Samarbeider med helsestasjon om barns språkutvikling
 • Følger kommunens overgangsrutiner mellom barnehage og skole

(Standard for språkarbeid i Bærums barnehager, Bærum kommune.)