×

Lek i Barnehagen

Hva er lek? Definisjonen på lek er ikke selvsagt, men noe som kan være med på å forstå hva leken og dens betydning er: det er at leken er frivillig og skjer for moro skyld, den er sitt eget mål og motivasjonen for lek kommer fra omverdenen. Leken er også i en verden som er uavhengig fra virkeligheten. Så hvorfor er den så viktig for barn?

Lek i barnehagen er grunnleggende for barnas læring, i leken tar barna inn det som finnes utenfor og oppdager stadig større sammenhenger. I leken:

  • Bearbeider barna sine erfaringer og inntrykk fra en virkelighet som er vanskelig og forstå.
  • Barna bruker leken til å oppklare, oppdage og forenkle sosiale hendelser, eller situasjoner gjennom å spille de ut i leken.
Barna trenger også veiledning og hjelp i leken, de trenger den voksnes bidrag for å kunne utfylle, utfordre og utvikle kunnskapen som tilegnes gjennom lek. Her er de voksnes rolle viktig, for å:
  • Oppklare det som kanskje mistolkes, eller motvirke diskriminerende eller uønsket atferd som er observert, eller opplevd av barna. Det er derfor bevisstgjøringen av hvilke verdier, og hvordan vi voksne er som rollemodeller for barna er ilagt stort fokus i barnehagen.
Vi voksne kan være med på å legge til flere dimensjoner i leken, vi kan tilføre det barna ikke har opplevd eller vet hvordan man skal håndtere gjennom og forklare, vise og leke sammen med barna. (Lek for livet, Olofsson).