×

Trygghet i Barnehagen

For at barna i barnehagen skal føle seg trygge er det noen kriterier som må være på plass. I Barnehagen VIER har vi fokus på barnas trygghet i seg selv, i sine relasjoner, trygghet til å flytte sine egne grenser, leke, lære og utforske. For at det skal oppnås har vi voksne som:

  • Viser omsorg, er støttende i deres utforsking, fungerer som en trygg base, passer på deg, er god med deg, viser glede sammen med deg når dere er sammen.
  • Viser at de er der for deg når du trenger dem, beskytter deg, trøster deg, hjelper deg med å sortere og uttrykke følelsene dine med hjelp fra den voksne når det er hensiktsmessig.

Dette krever oppmerksomme, dedikerte og bevisste voksne, som innehar kunnskap om profesjonell omsorg, det har vi i Barnehagen VIER. (COS, Circle of security.)