×

Tilvenning i Barnehagen

Å begynne i barnehagen er en stor omstilling for både barn og voksne. Frem til barnet begynner i barnehagen har de fleste kun hatt sine foreldre som nærmeste og viktigste omsorgspersoner. Det å skulle starte i barnehagen og forholde seg til nye voksne, og mange nye barn kan derfor føles overveldende.

De aller minste barna har et grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Vi i Barnehagen VIER har voksne som er kjent med tilknytningsteori. Tilknytningsteori handler om at barna er avhengig av tilgjengelige omsorgspersoner hvor de kan søke trøst og trygghet, slik at de er bedre rustet til å flytte sin energi over på utforskning, læring og lek. Tryggheten og tilknytningen de voksne i barnehagen skaper i starten av deres barns barnehageliv er grunnlaget for all utvikling, læring og lek her hos oss.

Ved tilvenning er det viktig for oss at disse punktene blir oppfylt:

  • Du/Dere føler at vi tilpasser hvert enkelt barns behov i tilvenning i samarbeid med dere foresatte.
  • Du/Dere opplever at de voksne i barnehagen gir barnet deres trygghet gjennom god omsorg.
  • Du/Dere opplever at de voksne som er ansvarlig for tilvenning i barnehagen har kunnskap om tilvenning og tilknytning.
  • Du/Dere er sikre på at barnet er trygg på minst én voksen i barnehagen før tilvenningen er ferdig.
  • Du/Dere skal oppleve at det er trygt og levere barnet deres i barnehagen, og ha tillit til personalet.

En tilvenningsperiode går i utgangspunktet over tre dager, der barnet vil gradvis introduseres for personalet, barnegruppen og miljøet. Når de aller minste begynner i barnehagen er det viktig og huske på at deres hverdag vil være veldig annerledes her i barnehagen kontra hjemme hos forelder/foreldrene sine. Det er greit å være klar over at en tilvenningsperiode kan variere veldig fra barn til barn. Vi er alle forskjellige, og det er viktig og vurdere barnas individuelle behov i tilvenningsfasen for og oppnå et trygt og blidt barn som ønsker og være i barnehagen. Vi vil strekke oss langt for å gjøre tilvenningen mest mulig komfortabel for både barn og voksne, og det kan være hensiktsmessig og lage rom for kortere dager den første tiden om det lar seg gjøre for den/de foresatte.

Vår tilvenning og dets teori er inspirert av Oslostandard for tilvenning.